Η ιστορία του ποινικού δικαίου και της ψυχιατρικής είναι γεμάτη με αίμα και πόνο

Τα Ελεγκτικά Σώματα της Διοίκησης


Προστασία των δικαιωμάτων έναντι αλλά και μέσω των δημοσίων υπηρεσιών

Σε ποιον δεν έτυχε να αισθανθεί απροστάτευτος σε μια διένεξη με την Εφορία; Ποιος δεν ένοιωσε να αδικείται από ένα Δήμο; Ποιος δεν έτυχε να αντιμετωπίσει την αστυνομική αυθαιρεσία; Ποιος, τέλος, δεν σκέφτηκε να καταγγείλει τη δυσάρεστη εμπειρία του;  Όμως: Πού; Πώς; Με ποιο κόστος και πόσες ελπίδες να βρει το δίκιο του;  
Τέτοια ερωτήματα έρχεται να απαντήσει το βιβλίο του Ευτύχη Φυτράκη, «Τα ελεγκτικά σώματα της διοίκησης», [εκδόσεις: Νομική Βιβλιοθήκη] 2010. Ειδικότερα, το  έργο αυτό, το οποίο προλογίζει ο Συνήγορος του Πολίτη Γ. Καμίνης, ασχολείται με τον έλεγχο των δημοσίων υπηρεσιών από τα  ελεγκτικά σώματα της πολιτείας. Εισαγωγικά προσεγγίζονται η διαφθορά, η κακοδιοίκηση και η αυθαιρεσία στο δημόσιο τομέα. Απέναντι σ’ αυτές αντιτάσσονται τα «διοικητικά αντίδοτα»: Ο έλεγχος, η επιθεώρηση, και η διαμεσολάβηση. Με αυτά τα μέσα επιδιώκεται η αφενός η διασφάλιση της διαφάνειας, αφετέρου η εξυπηρέτηση και η προστασία το πολίτη.
Τα «Ελεγκτικά Σώματα» διακρί­νονται σε Ανεξάρτητες Αρχές (Συνή­γορος του Πολίτη, ΑΣΕΠ), Αυτοτελή Σώματα  (Γενικός Επιθεωρητής και Σώματα ελέγχου Δημόσιας Διοίκησης, Υγείας, Μεταφορών, Φυλακών, Δημοσίων έργων, Περιβάλλοντος) και Ειδικές Υπηρεσίες («αδιάφθορων» της Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος). Στο βιβλίο περιλαμβάνεται όλο το σχετικό υλικό ώστε να γίνεται σαφής ο ρόλος καθενός από τα Ελεγκτικά Σώματα (Νομοθεσία, Δικαστικές αποφάσεις, Βιβλιογραφία, Πληροφορίες). Ειδικότερα, όμως, παρουσιάζονται συστηματικά το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο σύστασης, η νομική μορφή που έχει το εκάστοτε σώμα, το καθεστώς συγκρότησης και σύνθεσης, η αποστολή και το έργο του, οι αρμοδιότητες και, τέλος, η διαδικασία και τα μέσα ελέγχου που διαθέτει.
Το βιβλίο επισημαίνει τις δυνατότητες προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη, απέναντι στην αυθαιρεσία της δημόσιας διοίκησης. Σ’ αυτό το στόχο η συνεισφορά των ελεγκτικών σωμάτων μπορεί να αποβεί πολύτιμη, ιδίως σε μια εποχή αποδυνάμωσης του κράτους δικαίου και έντασης των κοινωνικών ανισοτήτων.