Η ιστορία του ποινικού δικαίου και της ψυχιατρικής είναι γεμάτη με αίμα και πόνο

Ειδ. έκθεση ΣτΠ για την ακούσια νοσηλεία ψυχ. ασθενών